Видове

Според вида си фибромите се делят на два вида. Фибромът на кожата е разделен на твърди и меки фиброми.