Когато, бъдещият живот стартира от една единствена клетка

Биологично, бременността започва, когато яйцеклетката  и сперматозоидът, достигнал до нея се слеят и от двете клетки се образува една, наречена зигота.

Зиготата е първата клетка, от която ще се развие нов живот. В тази първа клетка на вашето бебе се съдържа цялата необходима информация, за развитието на бъдещия човек. В хромозомите, които бавно се движат в средата на зиготата се съхранява целия генетичен майчин и бащин материал – всички гени, които детето ще наследи от Вас и вашите предци, както и от бащата и неговите предци. Още на този етап, когато бъдещия ви наследник се състои само от една единствена клетка, в тази клетка вече е предопределен неговият пол, физически белези, цветът на косата и очите му, дължината и формата на носа и т.н., както и основните умствени заложби – всичко е програмирано  и се съдържа в тази единствена клетка.