Какво е брадавица

Какво е брадавица

Образувания, които варират по своите размери. Брадавиците могат да достигат както няколко милиметра, така и размери до 1,5 см в диаметър. Обикновено имат неправилна форма, но често се забелязват и брадавици с окръглена форма, с неравна повърхност и различна пигментация. Цветът на брадавицата може да бъде

светъл, бежов, какво и светлосин, когато брадавицата е исхемизирала. Много рядко се забелязват цветовите находки за жълтеникаво и черно.

Брадавиците се отбелязват като специфични патологични формации по кожата, чиято поява се причинява от представители на семейството на човешки папилома вирус - HPV. Най-разпространен в клиничната практика е вирусът, който причинява появата на най-баналната брадавица.

Брадавиците са образувания, които засягат предимно младите хора и малките деца. Те много рядко могат да ангажират развитието си при възрастни хора. Характерно за тях е, че могат да се самоизлекуват напълно след няколко месеца от появата им до 2 години от дебютната проява. В някои случаи брадавиците може да се усложнят и да се задържат по-продължително време. Характерно за половите брадавици при мъже е, че ако терапията е неуспешна, се препоръчва обрязване, с което да се преустанови възможността за на инфекцията.