Обувка или сандал?

Обувка или сандал?

По отношение на обувките можем да се сбогуваме с тези с отворена пета. Сандалът с квадратна форма в предната част е този, който ще виждаме навсякъде през 2020 г.