Разделете косата на сектори (удобни за вас) с фризьорски щипки. Обикновено това са хоризонтални сектори. Започнете с този, който се намира в зоната на тила и продължавайте нагоре.