Общуване с болни от заразни болести

По възможнаст, избягвайте контактите, които може да доведат до заразяване, тъй като някои вируси може да доведат до тежки последици като предизвикване на аборт или недъзи, какъвто е случаят с рубеолата.