Общуване с болни от заразни болести

По възможнаст, избягвайте контактите, които може да доведат до заразяване, тъй като някои вируси може да доведат до тежки последици като предизвикване на аборт или недъзи, какъвто е случаят с рубеолата.
Избрани сайтове доведат

Най-актуални страници доведат

  • Конверсии, конверсия в интернет сайт Конверсии

  • Какво е фетална морфология? Фетална морфология по време на бременност

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност