Контакт с токсични препарати

Избягвайте да влизате в досег с пестициди и вредни за здравето химикали от всякакво естество. Ако работата ви е свързана с контакт с разтворители, оцветители, бои, пестициди или друг вид химикали, споделете за това пред вашия лекар и той ще ви помогне да вземете болнични и да не ходите на работа. У дома също не ползвайте битова химия за почистване, отстраняване на петна и др. особено във вид на аерозоли, тъй като те лесно се вдишват.