Страховете - фобиите се развиват в резултат на сенсибилизация /изостряне на чувствителността/. Това е процес, при който развивате чувствителност към даден стимул. По същество Вие се научавате да свързвате тревожността с дадена ситуация. Вероятно веднъж сте изпаднали в паника - страх, докато сте

седели в ресторант или сте били сами у дома. Ако нивото на тревожността Ви е било високо, вероятно сте направили силна асоциация между конкретната ситуация и тревожността. След това пребиваването в тази ситуация, близостта или дори мисълта за нея автоматично е предизвикало безпокойство. Възникнала е връзката между ситуацията и силната тревожна реакция. Тъй като връзката е била автоматична и привидно извън вашия контрол, вероятно сте правили всичко по силите си, за да не попадате отново в дадената ситуация. Това отбягване е било възнаграждавано, тъй като Ви е спасявало от изживяването на тревожност. В момента, когато сте започнали винаги да отбягвате ситуацията, вие сте развили фобия.