Усложненията, свързани с фобиите, не са редки. Обикновено се касае за социална изолация (особено в случаите със социалната фобия), депресия, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества. Поради това фобиите почти винаги изискват специализирана помощ.