Диагностициране

Обикновено диагностицирането на заболяването не представлява проблем за опитните психиатри. Самият пациент, даже още в самото начало споделя за паническия си страх от дадена ситуация или обект. В някои случаи е удачно да се направят по-подробни изследвания, за да се установи дали всъщност под типичната фобийна изява не се крие някакво соматично заболяване.