Основните прояви на състоянието страх - фобия включват:

 

постоянен, безпричинен страх от определен обект, дейност или ситуация;

незабавен отговор, изразяващ се в пристъпна тревожност и паника, при среща със съответния фактор;

непреодолимо желание да се избегнат възможните срещи с дадения обект или да се избегнат съответните ситуации;

невъзможност за нормално функциониране при експозиция на фактора, водещ до фобийна проява.