Няколко одеяла (както по-тънки, така и по-плътни).