Химическо чистене на дрехи

Химическото чистене е специализирано почистване на дрехите, извършвано в специални машини със специални преперати. Служителите в центровете за химическо чистене могат отлични да разчитат етикетите на дрехите. За Вас е достатъчно да разпознаете кога една дреха може да бъде подложена на химическо почистване. Вие трябва да запомините само,че при кръгче с нещо в него е разрешено химическо почистване , а задрасканото кръгче - забрана.