Гладенето на дрехи може  да бъде сухо или с пара. Не всички дрехи се гладят, а някои са чувствителни към определено третиране. Оновните знаци за гладене са напълно аналогични на тези за пране и сушене - означават температура с точки, а забраната със задраскан знак.