Слънчеви очила

Винаги си сваляйте слънчевите очила, когато говорите с друг човек, който не е със слънчеви очила. Освен ако не сте на плажа или на басейна. Трябва да си сваляте винаги слънчевите очила, когато сте вътре в помещение.