Не носете тиранти без сако. Трябва да се носят тиранти с копчета, а не със защипване.