Обувки с плоска или квадратна форма

Да се избягват обувки с плоска или квадратна форма отпред в областта на пръстите.