Да не се носи двоен (френски) маншет на ризата без сако.