Цветът на колана

Цветът на колана трябва да съвпада с този на обувките.