Копчетата на сакото

Никога не се закопчават трите копчета на сакото.

Правилото е следното:

• понякога горното;
• винаги средното;
• никога, абсолютно никога долното.