Да сме уникални

Все чуваш - Виж, другите, погледни сестра си и брат си, знаеш ли аз какъв бях на твоите години?!"

А къде съм аз?

Кой съм аз?

Защо трябва да съм като другите?

Те трябва ли да са като мен?

Всеки е уникален нали? Аз съм уникална! Ти също! Нали дори външно не си приличаме?