Да се защитаваме

Когато сме на училище то ни учи да разчитаме на учители и родители да ни пазят и да ни казват как да постъпваме, когато не знаем или не можем. Това ни отнема от уменията за самозащита и оцеляване – "Защото така!", защото има ред и дисциплина.