За минералната вода в Павел Баня

Павел Баня дължи своята известност най-вече на термоминералните си води, които са били използвани за лечение още от древността. От седем естествени и сондажни хидротермални източникабликат минерални води с аналогична физико-химична характеристика - температура от 50градуса до 61градуса и с общ дебит 16л в сек. или 1400000 л в денонощие. Всичките води са с ниска минерализация  - 0.650 - 0.671г.л, хидрокарбонатно - натриеви, с лека алкала реакция - 7.6. с ниска водна твърдост 1.7 немски градуса меки води. Същевременно те са леко радонови, силициеви и умерено досилно флуорни. Има два хидротермални източника с нерадонова минерална и един с по-ниска температура на водата - 31градуса. Всички води са бистри, безцветни с приятни питейно вкусови качества, макар и с лек мирис на сероводород, поради наличието на сулфиди - 3гр на литър.