За минералната вода в Девин

Минералните води тук в Девин са от няколко извора с голям дебит, разкрити чрез дълбоки сондажи. Температурата им е от 16 - 72 градуса.