За минералната вода в Банкя

От единно, хидротермално находище, бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника с температура на водата 36,5 - 37 градуса и общ дебит 24 литра в секунда. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно - солфатно - натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно вкусови качества.
Избрани сайтове ниска

Най-актуални страници ниска

  • Най-популярните SEO инструменти SEO инструменти

  • Поликарбонатни плоскости за газстанции Покрития от поликарбонат

  • Израел и Йордания - Разходка до дома на Бога - 7НВ - 18.03.2021; 29.04.2021г. гледай още » ...