Oткрито първенство на Франция.

 Създаден е през 1891г и се провежда в Париж - Франция. Провежда се май-юни месец на червена - клей настилка.