Открито първенство на САЩ

 Създаден е през 1881г и се провежда в Ню Йорк - САЩ. Провежда се август - септември месец на твърда настилка.