Размери на тенис корта

Дължината на корта е 23,77 m, ширината – 8,23 m (за единична игра) или 10,97 m за игра на двойки. Отстрани на площадката има допълнително място за съдиите и почивка на играчите. По средата на корта има изпъната мрежа по цялата ширина, паралелна на задните линии, която разделя корта на две еднакви половини. Височината на мрежата е 1,07 m. Габаритите на игрището с околните на игралното поле свободни ивици са: ширина 18.30 m (60 feet) и дължина 36.70 m (120 feet).