Въздействие върху микроциркулацията

Механичното трептене влияе върху микроциркулацията и задейства ефект на вазоконстрикция (свиванена съдовете), а така се подобрява кръвообращението в третираните зони.
Избрани сайтове върху

Нови интернет страници върху

  • Максофт- рекламни материали и сувенири Маски