Механичното трептене влияе върху микроциркулацията и задейства ефект на вазоконстрикция (свиванена съдовете), а така се подобрява кръвообращението в третираните зони.