Ефектът на портокаловата кожа

Трептенето на сферите води до отделяне съдържимото на адипоцитите, които са отговорни за порестата тъкан, причиняваща ефекта на „портокаловата кожа. Недостатъкът се намалява само след няколко процедури
Избрани сайтове съдържимото