Зоните, както и броят на процедурите с Venus Legacy се определят при консултация с терапевт.