Центруфугиране на кръвта, за да се отдели от нея тромбоцитна автоплазма