Центруфугирануе на кръвта

Центруфугиране на кръвта, за да се отдели от нея тромбоцитна автоплазма
Избрани сайтове кръвта