Дълбоки бръчки, отпускане на кожата- цел: реструктуриране и ремоделаж. Постиган ефект: кожата е реструктурирана, чертите са ремоделирани по естествен начин, овалът е тонизиран.