»зправете се и раздалечете

»зправете се и раздалечете краката един от друг. «апочнете да прикл€кате, като привеждате горната част на т€лото напред, а задните части движете максимално назад. —лед прикл€квани€та се изправ€йте в първоначалната позици€. Ќаправете 20 повторени€ на това упражнение.
»збрани сайтове »зправете