Приклекнете и съберете двете колена напред, така че бедрата ви да образуват 90 градусов ъгъл с подбедриците. Опитайте се да се задържите в тази позиция, докато не почувствате лек дискомфорт. Направете 10 повторения на упражнението.