Лак за коса

Правени са проучвания, които доказват, че вещества в лака за коса могат да се окажат отговорни за увреждания на бебето. Не рискувайте, а заменете лака за коса с гел или пяна.


Производство на химични вещества с органични разтворители- толуен, ксилол, минерален терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан.  гледай още » www.alelbg.com 


химични вещества, опасни химически вещества  химични вещества