Търговия на едро

Стопанска дейност, при която се осъществява покупкопродажба на стоки и услуги, предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка, внос или износ с цел получаване на печалба се нарича:

Търговия на едро.

Търговията на едро се извършва между стокопроизводителите и търговците на дребно, както и между преработвателните фирми, поради което тя се разглежда като посредническа дейност.

Като специфична търговска дейност търговията на едро притежава своите особености, които са:

търговия и съхранение на опасни химикали  търговия на химикали