Мономахова шапка

Мономахова шапка

Е главната корона в руските царски регалии до времето на Петър I, който я заменя с руската императорска корона. 

Фразата „Мономахова шапка“ има и преносно значение, аналогично с това на „тежка е царската корона“.

Софарма Трейдинг АД- Компанията се управлява от Съвет на директорите, който е в състав от трима членове - Огнян Донев- Председател на Съвета, Димитър Димитров-Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Ангел Йорданов-Член на Съвета на директо   гледай още » www.sopharmatrading.bg 


Онлайн магазин за шапки и шалове онлайн.  шапка