Фригийска шапка

Фригийска шапка

Наричана още Шапка на свободата, е мека шапка с конична форма и с издаден напред връх.!

Фригийската шапка е носена от древното население на Фригия (фриги), които всъщност били тракийско племе и живеели в регион в антична Анатолия. Фригийската шапка била характерен атрибут и за останалите тракийски племена и балкански народи.
Избрани сайтове шапка

Нови интернет страници шапка

  • Фактор - рекламна агенция Шапка Feniks

  • Най-актуални страници шапка

  • Шапка Adler Rap 6P гледай още » ...

  • Шапка Adler Latino гледай още » ...

  • Шапка Adler Sunshine гледай още » ...