Тюбетейка

Тюбетейка

Кръгла или квадратна, островърха или плоска шапка, характерна за страните от Централна Азия, като Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Башкирия и Татарстан.
*

Избрани сайтове характерна

Най-актуални страници характерна

  • История на Хисар История