Лотус

Лотус

Символ е на прераждането и представлява всичко истинско, добро и красиво, добър късмет, мир и просветление. В мита за раждането на Буда се разказва, че той се е появил на бял свят от цвят на лотус. Поради дългите си бели листа също така символозира невинност, чистота и целомъдрие.

Софарма за Огнян Донев Важна информация за финансовото състояние и всичко свързано с много пари  гледай още » www.sopharmagroup.com