Ръчен режим

Ръчен режим

Ръчният режим ви позволява да имат пълен контрол върху експозицията на изображението.
При автоматичния режим апаратът сам избира апертурата, скоростта на затвора и ISO-то.

При ръчния режим вие сами избирате тези три неща, което ви дава много по-голям контрол върху финалния резултат на снимката.
Избрани сайтове режим