Чуплива коса

Слабата, вяла и чуплива коса може да се дължи на дефицит на сяра. След калция и фосфора, сярата е третият най-важен елемент за функциите на организма. Здравата коса съдържа кератин, който е изграден от гъвкави серни връзки. С напредване на възрастта тази гъвкавост намалява, но както и ако организмът ви не получава достатъчно от важния цинк.


Поликарбонат и поликарбонатни панели и плоскости от най-висококачествени материали и крепежни елементи  гледай още » www.aris-bg.com 


Поликарбонат, плоскости и поликарбонатни елементи 6мм  гледай още » www.aris-bg.com