—ќ–Ѕ≈ & ѕј—“≈ЋЌ» “ќЌќ¬≈:

—ќ–Ѕ≈ & ѕј—“≈ЋЌ» “ќЌќ¬≈:

—ќ–Ѕ≈ & ѕј—“≈ЋЌ» “ќЌќ¬≈: —ега и най-нежните тонове имат м€сто на гол€мата сцена! »зключително женствени и елегантни, често съчетани с полъх на романтика, те внас€т цветност дори и с по-слабата си интензивност!
»збрани сайтове “ќЌќ¬≈: