ћеди€ - »здателска дейност

»здателска дейност»здателска дейност

»здателската дейност е синоним на публикуване или с други думи процесът на издаване на написан материал. “ой може да бъде книга, справочник,стати€ във вестник и т.н. “ова което позвол€ва на автора на произведението да достигне до неограничен кръг читатели.

— издателската дейност се свързва разпространението на печатни издани€ като книги и вестници, но развитието на интернет през последните десетилети€ прибав€ нови области и нови възможности включвайки електронните източници, като например електронни версии на книги и периодични издани€, а също и уеб страници, блогове, видео игри и други. Ќ€кои автори имат възможността сами да публикуват произведени€та си.


¬естници

¬естници¬естници

¬естникът е печатно или електронно периодично издание, най-често ежедневно или ежеседмично. ¬естникът съдържа новини, мнени€ и анализи, както и реклами. Ќеспециализираните вестници обикновено публикуват информаци€ за местни или национални политически събити€ и личности, за престъпността, бизнеса, културата, обществени€ живот и спорта. ѕовечето традиционни издани€ съдържат и рубрики с редакционни статии и с лични мнени€ на избрани автори. ¬естникът е първото модерно средство за масова инфромаци€, възникнало през XVII век в ≈вропа.

ƒо началото на XX век вестниците са най-бързо реагиращото на актуални събити€ средство за информаци€. — по€вата на електронните медии (радио, телевизи€, »нтернет) вестниците губ€т първенството си в актуалността на информаци€та, но в продължение на десетилети€ продължават da съществуват успоредно с т€х. ƒнешните повечето вестници често имат сайтове онлайн.

  


»збрани сайтове дейност

Ќай-нови об€ви

  • “ърс€ работа като невъоръжена охрана
    ѕрез седмицата на интервю за работа,мога да отида след 18.00 часа,а събота и нед

  • —ќ÷»јЋЌј ј—»—“≈Ќ“ ј «ј HERZOGENAURACH, √≈–ћјЌ»я
    Wir Helfen 24 Ltd предлага работа за социална асистентка в помощ на възрастнo се

  • Ќуждаете ли се от изработка на сайт и уеб дизайн?
    –аботил съм 8 години във фирма предлагаща услуги за изработка на сайт и уеб диза