интоксикация

настъпила е интоксикация на организма
Избрани сайтове интоксикация