»зправени с усмивка

”смивката озар€ва лицето. ”смивката сама по себе си е красота. ”смивката е граци€та на лицето, а граци€та на т€лото е походката. »зправеното т€ло и спокойната походка промен€т ц€лостното възпри€тие за човека. ѕрибраните назад рамене и прави€т гръб издължават силуета и създават усещане за увереност и успех.

 
»збрани сайтове ”смивката

Ќай-актуални страници ”смивката

  • «ащо ботокса прави секса по-непри€тен Ѕотокс и секс

  • „естит юбилей на …ордан ѕопчев!