Какво ни спира да бъдем богати?

Парите не са лоши или добри, ние ги мислим за такива

Доказан факт е, че голяма част от нашите несъзнателни вярвания са заложени в нас още от най-ранна възраст – преди да навършим 7 години. През този период нашият мозък е много чувствителен към влияние. Той се програмира от хората и средата, от която сме заобиколени. Тогава формираме и нашата първа представа за парите. Затова терапевтката Мария Трайкова, започва да опипва почвата и да насочва мисленето с "философски" въпроси:

  • Питал ли си се някога защо някои хора са като магнит за парите,  а други, макар  че притежават всички необходими качества, сякаш пропускат нещо и парите  бягат от тях?
  • Задавал ли си си въпроса „как става така, че мисля позитивно, а това, което искам, все не идва?

Какъв е пътят към богатството?

  • Човек започва да разбира в какво е програмиран да вярва още от най-ранното ти детство.
  • Ще заменим този модел с нов, който служи за изпълнението на конкретните финансови цели.
  • Всеки получава универсален инструмент, който да е винаги на негово разположение

Кой може да упражнява тази програма?

  • Тя е за всички, които желаят да надскочат собствените си ограничения и страхове, свързани с парите.
  • За всички, които искат да разгърнат пълния си потенциал и да живеят в изобилие.
Как се съхраняват дълги непакетирани товари, заедно с индустриални палети или офис архиви. Всички видове стелажи и стелажни стопанства на пазара от Ти Ес Инженеринг.   гледай още » ts-bg.net