Проучване преди строителството

Проучването на парцела върху , който ще строим се извършва в следните стъпки

  • На проектанта се възлага извършването на предварително устройствено проучване за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразноста на инвестиционната идея
  • съставя се задание за изработване на инвестиционен проект, с зададена фаза на проектирането.

Избрани сайтове Проучване

Нови интернет страници Проучване

  • Гледай в интернет! Проучване