Екопътека Марина река

Екопътека Марина река

Екопътека Марина река – класна стая на открито тази дълга малко над километър пътека е

истинска ботаническа класна стая под открито небе! В гората на Странджа има дървени чинове и информационни табла, които запознават децата с терциерната растителност (видове, които са тук от милиони години). Подробности за екопътека Марина река.

Къде: на 15 км от Царево
Избрани сайтове Марина

Нови интернет страници Марина

  • Какво? .Net Маринати

  • Най-актуални страници Марина

  • Каква марината да приготвя? Рецепти за маринати Маринати

  • Аркада-22 ООД - Машини и технологично оборудване Производствени машини